उत्पाद

Durgapur Steel Plant
दुर्गापुर इस्पात कारखाना
उत्पाद - मिश्र टन/वार्षिक
मर्चेंट उत्पाद 2,80,000
संरचनाएं 2,07,000
स्केल्प 1,80,000
व्हील एवं एक्सल 58,000
अर्ध तैयार माल 8,61,000
कुल विक्रय इस्पात 15,86,000